Hướng dẫn lắp đặt cài đặt sử dụng công tắc thông minh và ứng dụng makihome

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Makihome

Chuẩn bị trước khi cài đặt Công tắc kết nối WiFi của Makihome Nếu bạn chưa biết lắp đặt công tắc, bạn có thể tham khảo bài viết này Hướng dẫn lắp đặt công tắc Makihome Smart phone đã cài đặt app Makihome Bạn có thể tìm thấy app Makihome ở Google play hoặc App …

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Makihome Read More »

Hướng dẫn lắp đặt công tắc Makihome

Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các sản phẩm thuộc nhóm Công tắc US và Công tắc EU. Bao gồm các mã sản phẩm sau : Công tắc US Công tắc âm tường 1 nút MKH-SWUS-1B/W Công tắc âm tường 2 nút MKH-SWUS-2B/W Công tắc âm tường 3 nút MKH-SWUS-3B/W Công tắc âm …

Hướng dẫn lắp đặt công tắc Makihome Read More »