Khóa vân tay cho nhà trọ, chung cư mini

Mở khóa bằng nhiều phương thức: vân tay, mã số, app,..bên cạnh đó có chức năng chia sẻ thiết bị không giới hạn và phân quyền cho người dùng trên ứng dụng.