Rèm tự động

Rèm tự động cho phép đóng/mở rèm cửa bằng smartphone, hẹn giờ đóng/mở rèm hay tích hợp vào các kịch bản tiện ích.