Rèm tự động

Đóng/mở rèm cửa bằng smartphone, hẹn giờ đóng/mở rèm hay tích hợp vào các kịch bản tiện ích.